Retourneren

Is het mogelijk goederen retour te sturen na aankoop?

Als het een consumentenkoop betreft heeft u het recht op een zichttermijn van 14 dagen na de aankoopdatum. Na deze zichttermijn is de koopovereenkomst een feit. Binnen deze 14 dagen heeft u het recht om de goederen ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking te retourneren. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Dartbordverlichting.nl dienen te retourneren. Dit dient te gebeuren in overeenstemming met de door Dartbordverlichting.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Informeert u hiernaar door een e-mail te sturen naar info@dartbordverlichting.nl.
Zijn er voorwaarden verbonden aan het retour sturen van goederen?
Indien u goederen retour wilt zenden, is dat bij consumentenkoop mogelijk. Wel dient u hiervoor eerst contact met ons op te nemen. Dit kan door middel van een e-mail te sturen naar info@dartbordverlichting.nl. U ontvangt van ons dan een retourformulier, dat compleet ingevuld met de goederen mee retour gezonden dient te worden. Retourzendingen die na schriftelijke toezegging niet conform onze retourprocedure worden teruggestuurd, worden niet in behandeling genomen en voor uw rekening teruggestuurd. In het geval u ongefrankeerd of onder rembours goederen retour zendt, worden deze kosten door Dartbordverlichting.nl in rekening gebracht.

Voor uw gemak vindt u hieronder de geldende voorwaarden op een rij.

Bij consumentenkoop is de zichttermijn van 14 dagen na afleverdatum nog niet verstreken.
U maakt gebruik van het retourformulier dat u kunt aanvragen via info@Dartbordverlichting.nl.
Het artikel is schoon, compleet en onbeschadigd.
Het artikel is niet gebruikt (het monteren van de verlichting aan de wand word niet gezien als gebruiken als hierdoor geen beschadigingen zijn ontstaan aan de coating) .
De (fabrieks)verpakking is origineel, onbeschadigd indien redelijkerwijs mogelijk en niet door u beschreven.
De retourzending wordt degelijk verpakt zodat artikelen tijdens het transport niet kunnen beschadigen.
Productverpakkingen dienen in een extra (verzend)doos verstuurd te worden. Verpak bijvoorbeeld de originele doos in een omdoos zodat ook deze verpakking tijdens transport niet beschadigt.
Defecten van en/of onduidelijkheden van bepaalde artikelen kunnen rechtstreeks gemeld worden bij de technische dienst van een fabrikant / leverancier. Informeer daarom altijd vooraf per e-mail (info@dartbordverlichting.nl) naar de voorwaarden voor uw retourzending.

Wat zijn de gevolgen van onjuiste retournering?

Bij Dartbordverlichting.nl kunt u uw producten onder genoemde voorwaarden ruilen en/of retourneren binnen de zichttermijn. Bij onjuiste retourneringen worden de gemaakte kosten echter wel in rekening gebracht. Van een onjuiste retournering is sprake in de volgende gevallen:

Ruilingen en/of teruggaven die niet binnen 14 dagen worden aangemeld of teruggestuurd worden niet geaccepteerd en verwerkt.

Artikelen die door het niet degelijk verpakken van uw retourzending beschadigd zijn, worden niet in behandeling genomen.
(Arbeids)kosten voor het verwijderen van vuil van producten worden in rekening gebracht. Wij raden u aan hier rekening mee te houden bij het proberen of hanteren van producten.
Indien u de zending anders dan aangegeven naar Dartbordverlichting.nl stuurt, worden de hiervoor gerekende kosten aan u in rekening gebracht.
In geval van creditering wordt alleen het goederenbedrag gecrediteerd, onder eventuele inhouding van noodzakelijke schoonmaak-, vracht- en rembourskosten. Door ons en door u gemaakte verzend- en betaalkosten worden niet gecrediteerd.
Niet geaccepteerde goederen kunnen, na betaling van verzendkosten, naar u worden teruggestuurd. Indien u na 15 dagen na ontvangst van het bericht “niet geaccepteerd” niet reageert, nemen wij aan dat u geen prijs meer stelt op het product. Het eigendom van het niet geaccepteerde artikel vervalt dan aan Dartbordverlichting.nl.

Krijgt u het aankoopbedrag terug na retoursturen van de goederen?

Als het een consumentenkoop betreft, zoeken wij in eerste instantie natuurlijk samen met u naar een goede oplossing zoals een nieuw of alternatief product of een tegoed- of cadeaubon voor een nieuwe aankoop. In het geval van creditering van een consumentenkoop wordt alleen het bedrag van de geleverde goederen gecrediteerd. Door ons en door u gemaakte verzend- en betaalkosten worden niet gecrediteerd. Deze worden uitsluitend gecrediteerd wanneer er aantoonbaar grove fouten gemaakt zijn door Dartbordverlichting.nl. In dat geval zal Dartbordverlichting.nl het volledige bedrag inclusief alle kosten crediteren. Speciaal voor u bestelde artikelen, zoals onderdelen, dartbordverlichting in een kleur anders dan standaard en maatwerk kunnen niet zonder extra kosten worden geruild. Deze retourkosten zullen op het te crediteren aankoopbedrag in mindering worden gebracht. Dartbordverlichting.nl zal speciaal voor u bestelde producten namelijk ook moeten retourneren en fabrikanten / toeleverancier(s) berekenen hiervoor retourkosten.
Mocht na het verwerken van uw retouren een tegoed zijn ontstaan, dan wordt dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen automatisch teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer. Vermeld dus altijd duidelijk uw naam en rekeningnummer op uw retourformulier. Bij vragen hierover neemt u contact met ons via een e-mail naar info@dartbordverlichting.nl
Voor de uitgebreide garantie- en retourbepalingen verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.